მეტყველებისა და წერის წიგნი "Yedi İklim Türkçe"

მეტყველებისა და წერის წიგნი "Yedi İklim Türkçe"

Yazıcı-dostu sürüm

მეტყველებისა და წერის წიგნი

‘’Konuşma ve Yazma Kitabı“  Yedi İklim Türkçe A1-ის სახელმძღვანელოში მოცემული საკითხების შესაბამისადაა შედგენილი. სურათების მიხედვით საუბრისა და წერითი უნარების გასაუმჯობესებლად შედგენილი წიგნი მიზნად ისახავს, საბაზისო საფეხურზე ენის შემსწავლელმა მსმენელებმა განივითარონ ენა.

წიგნში მოცემულია თემატური სურათები, სურათების უკანა გვერდებზე კი ფოტოებთან დაკავშირებული შეკითხვები, სუბიექტების სახელები და მაგალითები.

 

გასაყიდად: 0 312 309 11 88 / 1059
ელ-ფოსტა: hacer.afsar@yee.org.tr