Учaм зборови со слики A1

Учaм зборови со слики A1

Yazıcı-dostu sürüm

Учам Зборови со Слики

Тематски Речник

Тематскиот  Речник Учам Зборови со Слики е подготвен според потребите на учесниците кои го учат турски јазик и според потребите на наставниците по турски јазик. Оваа книга, содржи повеќе од 600 зборови  со слики во 24 различни теми идентификувани во согласност со текстот за „Заеднички Европски Препораки за Јазици ". Со цел да се забрза процесот на учење и да се олесни разбирањето, наместо зборовите да бидат преставени поединечно со поединечни слики истите се претставени во една  композиција. Истиот има за цел да ги зајакне познавањата околу зборовите презентирани во различни теми со активности кои следат на следната страница.

Во последниот дел од речникот имињата споменети во темите, броевите на страниците и секој збор од книгата е преведен и даден на англиски, руски и арапски јазик.

Врз основа на содржината на делото исто така, е како посебна апликација е подготвена т.н. З-книга која содржи аудио записи, слики, видеа и разни други наставни активности.

 

За продажба: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Пошта: hacer.afsar@yee.org.tr