Waseda Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yazıcı-dostu sürüm

Ocak 2015 itibarıyla Yunus Emre Enstitüsü ile Waseda Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. 24 Mart 2015 tarihinde, Yunus Emre Enstitüsü-Tokyo Müdürü Telat Aydın, Waseda Üniversitesi’ne bir ziyarette bulunarak Waseda Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Norimasa Morita’ya İşbirliği Protolü’nü takdim etmiştir.

Bu protokole bağlı olarak, 2015 yılı nisan ayından itibaren, Waseda Üniversitesi’nde eğitim alan bütün öğrencilerin katılabilecekleri kredili seçmeli Türkçe dersleri başlatılacak, aynı zamanda Türk kültürünü tanıtıcı etkinlikler, Türkiye’de eğitim konulu seminerler düzenlenecektir.

Yunus Emre Enstitüsü, bir kamu kuruluşu olarak yurt dışında Türkçe ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Türkiye’de işbirliği protokolü bulunan 70 üniversite ile birlikte yurt dışında çeşitli ülkelerde üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile de işbirliği protokolü yapmaktadır. Waseda Üniversitesi Japonya’da işbirliği protokolü yapılan 6. üniversite olup, daha önce Bunkyo Gakuin Üniversitesi, Dokkyo Üniversitesi, Tokai Üniversitesi, Meiji Gakuin Üniversitesi, Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalanmıştı. 

Waseda Üniversitesi
Waseda Üniversitesi, Japonya’yı temsil eden üniversitelerden biri olarak dünya çapında bilinmekte, 1882 yılından itibaren siyaset, medya ve bilimsel araştırmalar gibi bir çok alanda önde gelen şahsiyetleri yetiştirmeye devam etmektedir. Halen siyaset, politika ekonomi, hukuk, ticaret, uluslararası ilişkiler, mühendislik ve spor gibi alanlarda eğitim vermektedir. Lisans ve lisans üstü programlarında 53000 öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca üniversitenin aynı adı taşıyan bir ortaokul ve lisesi de mevcuttur. Halen, Türkiye’de Boğaziçi Ünivesitesi, Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ile işbiliği protokolü bulunan Waseda Üniversitesi, öğrenci değişim programı gibi eğitim alanlarında uluslar arası etkileşimde aktif bir rol oynamaktadır.