Yedi İklim Türkçe Z-Kitap

URL Kısaltması: 
z-kitap
Kapak Resmi: 

"Yedi İklim Türkçe" Libro arricchito Z

“Libro arricchito Z”

È scientificamente provato che l’insegnamento linguistico assistito dalla tecnologia aiuta gli studenti a sviluppare un apprendimento più duraturo ed efficace. In questo contesto, l’Istituto Yunus Emre ha sviluppato il Libro (Digitale interrattivo)  Z . Il Libro Z è una nuova generazione di strumenti per l'insegnamento della lingua turca agli stranieri utilizzata dal 2014 ai livelli A1, A2, B1, B2 e C1.

 

Livres Enrichis « Yedi İklim Türkçe »

Livre Enrichi

Il a été scientifiquement prouvé que les étudiants bénéficient d'un apprentissage plus durable et plus efficace grâce à un enseignement des langues assisté par la technologie. Dans cette perspective, il a été développé par l’Institut Yunus Emre une application de livre enrichi comprenant des enregistrements audios, des vidéos et des visuels. L'application Livre Enrichi, qui constitue un outil de nouvelle génération pour l'enseignement du turc aux étrangers, est utilisée depuis 2014 pour les niveaux A1, A2, B1, B2 et C1.

کتاب زبان ترکی هفت اقلیم (Z-Kitap)

کتاب غنی شده (Z-Kitap)

از لحاظ علمی به اثبات رسیده است که آموزش زبان به زبان آموزان با کمک تکنولوژی موثرتر و ماندگارتر می‌باشد. در همین راستا از طرف موسسه یونس امره فایل‌های صوتی، ویدیوها و تصاویر با کمک یک نرم افزار (Z-Kitap) ارتقاء پیدا کرده و اجرا شده است. برای آموزش زبان به خارجی‌ها از سال 2014 تا کنون (Z-kitap) به عنوان یک ابزار درسی نسل جدید در سطوح A1, A2, B1, B2, C1 مورد استفاده قرار گرفته است.

Yedi İklim Türkçe Z-Kitap (Multimedijalna knjiga)

Z-Kitap – Multimedijalna knjiga

Naučno je dokazano da učenici uz upotrebu tehnologije u nastavi stranog jezika bolje usvajaju obrađeno gradivo. Iz tog razloga Institut Yunus Emre razvio je Z-kitap, program za učenje turskog jezika koji sadrži audio, video i druge vizuelne efekte. Z-kitap predstavlja novu generaciju nastavnih pomagala u nastavi turskog jezika za strance i koristi se od 2014. godine na stepenima A1, A2, B1, B2, C1 kursa turskog jezika

 

Yedi İklim Türkçe Z-Kitabları

Zənginləşdirilmiş Kitablar (Z-Kitab)

Texnologiya ilə dəstəklənən dil tədrisi metodunun tələbələrə daha qalıcı və təsirli öyrənmə imkanı verdiyi elmi olaraq sübut edilmişdir. Bu kontekstdə, Yunus Emre İnstitutu tərəfindən səs yazmaları, videolar və şəkillərlə dəstəkli bir Z-kitab tətbiqi proqramı hazırlanmışdır. 2014-cü ildən etibarən A1, A2, B1, B2, C1 səviyyələrində Türkcəni xarici ölkələrdə öyrətmək üçün yeni nəsil vasitə olan "Z-Kitap" tətbiqi proqramı istifadə edilir.

 

Yedi İklim Türkçe Z-Kitap (Enriched Book)

Z-Kitap  (Enriched Book)

It is scientifically proven that technology-assisted language instruction helps students engage in a more permanent and effective learning. In this context, Yunus Emre Institute has developed the Z-Kitap application which is supported with audio recordings, videos and images. Z-Kitap is a new generation of tools for teaching Turkish as a foreign language has been used at the A1, A2, B1, B2, and C1 levels since 2014.

 

Yedi İklim Türkçe Z-Kitap

Zenginleştirilmiş Kitap (Z-Kitap)

Teknoloji destekli dil öğretimiyle öğrencilerin daha kalıcı ve etkin bir öğrenme gerçekleştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu doğrultuda Yunus Emre Enstitüsü tarafından ses kayıtları, videolar ve görsellerle destekli bir yazılım olan Z-kitap uygulaması geliştirilmiştir.  Yabancılara Türkçe öğretimi için yeni nesil bir ders araç gereci olan Z-Kitap uygulaması 2014 yılından bu yana A1, A2, B1, B2, C1 düzeylerinde kullanılmaktadır.