Yedi İklim Türkçe Video Etkinlik Kitabı

URL Kısaltması: 
video-etkinlik-kitabi
Kapak Resmi: 

"Yedi İklim Türkçe" Libro delle attività video

Libro delle attività video

Il “Libro delle attività video” è stato preparato dalla Direzione per l'Istruzione Turca per utilizzare materiali audiovisivi nell'insegnamento del turco. Il libro, che consta di 24 video e attività per ogni video, è disponibile per studenti e insegnanti di turco. Si tratta di un materiale ausiliario preparato per coloro che imparano il turco a livello base.

Livre d’activités en vidéos « Yedi İklim Türkçe »

Livre d’activités en vidéos

Un « livre d’activités vidéo » a été préparé à la demande de la Direction de l’Enseignement du Turc afin d’enseigner la langue turque avec des visuels et des outils audios. Constitué de 24 vidéos et activités préparées dans le cadre de ces vidéos, le travail a été mis à la disposition des apprenants et des enseignants du turc. Le livre est un matériel supplémentaire préparé pour ceux qui continuent à apprendre le turc en niveau élémentaire.

Yedi İklim Türkçe کتاب فعالیت‌های ویدیویی

کتاب فعالیت‌های ویدیویی

«کتاب فعالیت ویدیویی» از طرف مدیریت آموزش زبان ترکی به منظور آموزش زبان زبان ترکی همراه با ابزار سمعی بصری مهیا شده است. این اثر که از 24 ویدیو همراه با فعالیت‌های مرتبط با آن آمده شده است، برای استفاده ژبان آموزان و مدرسان زبان ترکی ارائه شده است. کتاب برای افرادی که آموزش زبان ترکی را در سطح پایه ادامه می‌دهند به عنوان یک ابزار جانبی آماده شده است.    

 

Yedi İklim Türkçe Knjiga sa video lekcijama

Knjiga sa video lekcijama

Direkcija za nastavu turskog jezika našeg Instituta osmislila je knjigu "Video Etkinlik Kitabı" u cilju obezbjeđivanja vizuelnih i zvučnih materijala za učenje turskog jezika. Knjiga sadrži 24 video lekcije i vježbe vezane za njih. Knjiga je kao dodatni nastavni materijal namijenjena početnicima  i njihovim nastavnicima.

 

Yedi İklim Türkçe Video Dəstəkli Kitab

Video Dəstəkli Kitab

Türkcə Təhsil Şöbəsi tərəfindən Türk dilinin audio və vizual vasitələrlə öyrədilməsi üçün "Video Dəstəkli Kitab", hazırladılmışdır. 24 video və bu videolar çərçivəsində hazırlanan fəaliyyətlərdən ibarət olan iş, Türkcə öyrənən və öyrədən şəxslərin istifadəsinə təqdim olunmuşdur.  Kitab, təməl səviyyədə Türkcə öyrənməyə davam edənlər üçün hazırlanmış əlavə bir materialdır.

 

Yedi İklim Türkçe Video Activity Book

Video Activity Book

Yedi İklim Türkçe Video Activity Book has been prepared by the Turkish Teaching Directorate to make use of audiovisual materials in the teaching of Turkish. The book consists of 24 videos and activities for each video and is available for Turkish learners and teachers. It is an auxiliary material geared toward those to learn Turkish at the basic level.

 

Yedi İklim Türkçe Video Etkinlik Kitabı

Video Etkinlik Kitabı

Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından görsel ve işitsel araçlarla Türkçe öğretimi yapılabilmesi için "Video Etkinlik Kitabı" hazırlatılmıştır. 24 videodan ve bu videolar kapsamında hazırlanan etkinliklerden oluşan eser, Türkçe öğrenen ve öğretenlerin kullanımına sunulmuştur. Kitap temel seviyede Türkçe öğrenmeyi sürdürenler için hazırlanmış bir ek materyalidir.