Yedi İklim Türkçe Konuşma ve Yazma Kitabı

URL Kısaltması: 
konusma-ve-yazma-kitabi
Kapak Resmi: 

"Yedi İklim Türkçe" Libro di conversazione e scrittura

Libro di conversazione e scrittura

Il “Libro di conversazione e scrittura” è stato preparato in parallelo con gli argomenti trattati nel Libro di testo di Yedi İklim Türkçe A1. Il libro, che aiuta gli studenti a migliorare le loro capacità parlate e scritte usando le immagini, mira a favorire lo sviluppo linguistico degli studenti a livello base.

Il libro contiene foto tematiche, domande sulle foto presenti nelle pagine successive, nomi degli oggetti e frasi di esempio.

Livre de conversation et d'écriture « Yedi İklim Türkçe »

Livre de conversation et d'écriture

Le « livre de conversation et d'écriture » a été élaboré en concordance avec les sujets du niveau A1 du set d’apprentissage « Yedi İklim Türkçe ».

Soutenant les aptitudes de conversation et d’écriture, le livre vise le développement du langage des étudiants de niveau élémentaire.

Le livre contient des photographies thématiques et au dos de celles-ci se trouvent des questions à propos des photographies, les noms d'objets et des exemples de phrases.

Yedi İklim Türkçe کتاب مکالمه و نوشتن

کتاب مکالمه و نوشتن

«کتاب مکالمه و نوشتن» متناسب با موضوعات جای گرفته در کتاب هفت اقلیم سطح A1 تهیه شده است. این کتاب با هدف ارتقاء و تقویت مهارت نوشتن و مکالمه زبان، زبان آموزان سطح پایه همراه با تصویر امده شده است.   

در کتاب محلی برای عکس‌های موضوعی، در صفحات پشتی عکس‌ها نیز سوال هایی در ارتباط با تصاویر، برای اسامی اشیاء و جملات مثال قرار داده شده است.   

 

Yedi İklim Türkçe Vježbe za pričanje i pisanje

Vježbe za pričanje i pisanje

"Konuşma ve Yazma Kitabı” knjiga pripremljena je na osnovu lekcija u udžbeniku za stepen A1. Knjiga ima za cilj da poboljša vještine pisanja i pričanja turskog jezika kod učenika na početnom stepenu.

Knjiga sadrži tematske fotografije, nakon kojih se nalaze pitanja vezana za fotografije, nazivi predmeta i rečenice za primjer.

 

Yedi İklim Türkçe Danışmaq və Yazmaq Kitabı

Danışmaq və Yazmaq Kitabı

“Danışmaq və Yazmaq Kitabı” , Yeddi İqlim Türkcə A1 Dərs Kitabındakı mövzulara uyğun olaraq hazırlanmışdır. Şəkillərlə danışmaq və yazmaq bacarıqlarını dəstəkləyən kitabda xüsusi ilə təməl səviyyədə olan tələbələrin dil səviyyələrinin inkişaf etdirilməsi əsas məqsəd kimi götürülmüşdür.

Kitabda tematik şəkillərə, şəkillərin arxa səhifələrində isə həmin şəkillərlə bağlı suallara, əşya adlarına və nümunəvi cümlələrə yer verilmişdir.

 

Yedi İklim Türkçe Speaking and Writing Book

Speaking and Writing Book

Yedi İklim Türkçe Speaking and Writing Book has been prepared in parallel to the topics covered in Yedi İklim Türkçe A1 Ders Kitabı (Seven Climates Turkish A1 Course Book). The book helps students improve their speaking and writing skills using pictures and aims to foster language development of students at the basic level.

The book contains thematic photos, questions about those photos, the names of the objects and sample sentences.

 

Yedi İklim Türkçe Konuşma ve Yazma Kitabı

Konuşma ve Yazma Kitabı

"Konuşma ve Yazma Kitabı”, Yedi İklim Türkçe A1 Ders Kitabı'nda yer alan konulara uygun biçimde hazırlanmıştır.  Resimli olarak konuşma ve yazma becerisini destekleyen kitapta temel seviyedeki öğrencilerin dil gelişimi hedeflenmiştir.

Kitapta tematik fotoğraflara, fotoğrafların arka sayfalarında ise fotoğrafla ilgili sorulara, nesnelerin isimlerine ve örnek cümlelere yer verilmiştir.