Dede Korkut Hikâyeleri

URL Kısaltması: 
dede-korkut-hikayeleri
Kapak Resmi: 

Stories of Dede Korkut Series

"Stories of Dede Korkut"

Stories of Dede Korkut series has been prepared by Yunus Emre Institute experts for the B1 and B2 levels to address the need for auxiliary reading books in Turkish for the adults learning Turkish as a foreign language. The series consists of 14 books and its first four books have been published. The last section of each book contains reading, comprehension, speaking and writing questions as well as exercises about the linguistic structures and vocabulary in the text.

 

Dede Korkut Hikâyeleri

Dede Korkut Hikâyeleri

“Dede Korkut Hikâyeleri”, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yetişkinlere yönelik yardımcı okuma kitabı ihtiyacına cevap vermek amacıyla YEE uzmanları tarafından B1 ve B2 düzeyine uygun olarak hazırlandı. 12 kitaptan oluşan dizinin ilk 4 kitabı yayımlandı. Her kitabın sonunda okuma-anlama, konuşma ve yazma sorularının yanı sıra metindeki dil yapıları ve söz varlığıyla ilgili etkinlikler de yer alıyor.