ნაკრების Türkçe Öğreniyorum 3 სავარჯიშო რვეული

ნაკრების Türkçe Öğreniyorum 3 სავარჯიშო რვეული

Yazıcı-dostu sürüm

ნაკრების Türkçe Öğreniyorum

თურქული განათლების დეპარტამენტის მიერ მომზადდა ნაკრები „Türkçe Öğreniyorum“, რომელიც შედგება სახელმძღვანლოსაგან, სავარჯიშო რვეულისაგან, მოსასმენი ბუკლეტისა და აუდიო დისკებისაგან.

წიგნები შედგენილია A1 და A2 საფეხურებისათვის. ნაკრებში 1-ლი და მე-2 წიგნები განკუთვნილია A1, ხოლო  მე- 3 და მე-4 წიგნები A2 საფეხურისათვის და გამოიყენება ქვეყნებში, სადაც თურქული ენა ისწავლება, როგორც არჩევითი ან სავალდებულო უცხო ენა, ინსტიტუტის თურქული კულტურის ცენტრებში (ბავშვებისათვის) და თურქეთში სხვადასხვა მიზნით ჩამოსული 10-15 წლის აუდიტორიისათვის გახსნილ კურსებზე.

 

გასაყიდად: 0 312 309 11 88 / 1059
ელ-ფოსტა: hacer.afsar@yee.org.tr