Seti “Mësoj Turqisht” 2 Libri i punës

Seti “Mësoj Turqisht” 2 Libri i punës

Yazıcı-dostu sürüm

Seti “Mësoj Turqisht”

“Seti Mësoj Turqisht” i përpiluar nga Drejtoria e Arsimit të Turqishtes, përbëhet nga libri i mësimit, libri i punës, libërthi me tekstet e dëgjimit dhe regjistrimet audio.

Librat përfshijnë njohuri të nivelit A1 dhe A2. Libri i I dhe II i setit për nivelin A1 ndërsa libri i III dhe IV për nivelin A2, përdoren në shtetet ku turqishtja mësohet si lëndë me zgjedhje ose lëndë e detyrueshme gjuhë e huaj e dytë, në Qendrat Kulturore Turke të Institutit (për grupet e fëmijëve) dhe në kurset e organizuara për moshat 10-15 vjeç të cilat kanë ardhur në Turqi për shkaqe të ndryshme.

 

Për shitje: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr