مجموعه‌های ترکی یاد می‌گیرم 2 کتاب کار

مجموعه‌های ترکی یاد می‌گیرم 2 کتاب کار

Yazıcı-dostu sürüm

مجموعه‌های ترکی یاد می‌گیرم

«مجموعه آموزشی ترکی یاد می‌گیرم» که از طرف مدیریت آموزش زبان ترکی مهیا گشته شامل کتاب درس، کتاب تمرین، کتابچه متون بخش شنیداری و فایل های صوتی بخش شنیداری می‌باشد.

کتاب‌ها دستاوردهای سطح A1, A2 را شامل می‌شود. مجموعه در جهت سطح کتاب‌های 1 و 2  A1، 3 و 4 نیز A2 بوده و برای استفاده و تدریس در کشور‌هایی که زبان ترکی به عنوان دومین زبان خارجی به صورت انتخابی و یا اجباری می باشد، در مراکز فرهنگی ترکی موسسه (برای گروه‌های کودک) و برای گروه سنی 10 تا 15 سال که به دلایل مختلفی به ترکیه آمده‌اند تهیه شده است. 

 

برای فروش:   1059 / 3091188 0312 
ایمیل:  hacer.afsar@yee.org.tr