Türkçe Öğreniyorum 2 Dərs Kitabı

Türkçe Öğreniyorum 2 Dərs Kitabı

Yazıcı-dostu sürüm

Türkçe Öyrənmə Seti

Türkcə Təhsil Şöbəsi tərəfindən hazırlanan “Türkcə  Öyrənmə Seti” dərslik, iş kitabı, dinləmə mətnləri kitabı və səs yazmalarından ibarətdir.

Kitablar A1 və A2 səviyyələrinin nailiyyətlərini özündə ehtiva edir. Setdəki 1-ci və 2-ci kitablar A1, 3-cü və 4-cü kitablar isə A2 səviyyəsinə yönəlik olub Türkcənin seçməli ya da zəruri ikinci xarici dil olaraq öyrədildiyi ölkələrdə, İnstitutun Türk Mədəniyyət Mərkəzlərində (uşaq qrupları üçün) və Türkiyəyə müxtəlif səbəblərlə gələn 10- 15 arası yaş grubunun istifadəsi üçün hazırlanıb.

 

Satış Üçün: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr