"Yedi İklim" Книга за Видео Активности 

"Yedi İklim" Книга за Видео Активности 

Yazıcı-dostu sürüm

Книга за Видео Активности 

Со цел на олеснување на учењето на турскиот јазик преку аудио визуелни материјали, Дирекцијата за Образование по Турски јазик подготви "Книга за Видео Активности ". Книгата содржи вкупно 24 видео записи како и активности составени во склад со овие видеа. Ова дело е наменето за учениците кои учат турски јазик и за наставниците по турски јазик. Книгата е дополнителен материјал за оние кои продолжуваат да учат турски на основно ниво.

 

За продажба: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Пошта: hacer.afsar@yee.org.tr