"Yedi İklim" Книга за Говорење и Пишување

"Yedi İklim" Книга за Говорење и Пишување

Yazıcı-dostu sürüm

Книга за Говорење и Пишување

“ Книгата за Говорење и Пишување ”, е подготвена во согласност со наставните теми од учебникот „Седум Клими“ наменет за А1 ниво. Книгата ја поддржува способноста за зборување и пишување преку слики и e наменета за развојот на јазичните способности на учениците од основно ниво.

Во книгата има тематски фотографии, на задните страни од фотографиите има прашања во врска со дадените фотографии, име на предметите како и примери со реченици.

 

За продажба: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Пошта: hacer.afsar@yee.org.tr