Сет Учам Турски 4 Работна Книга

Сет Учам Турски 4 Работна Книга

Yazıcı-dostu sürüm

Сет Учам Турски

"Сетот Седум Kлими" подготвена од страна на Дирекцијата за Образование на Турски Јазик се состои од учебник, работна книга, прирачник со текстови за слушање и аудио материјали.

Книгите ги покриваат достигнувањата за нивоата А1 и А2. Книгите 1 и 2 од  сетот се наменети за  А1 ниво, книгите 3 и 4 се за А2 ниво се користат во земјите каде турскиот јазик се изучува како изборен или задолжителен втор странски јазик. Овие сетови се користат во Турските Културни Центри на Институти (кај детските групи) и во курсевите за курсисти од 10-15 годишна возраст кои во Турција дошле  поради различни причини.

 

За продажба: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Пошта: hacer.afsar@yee.org.tr