"Yedi İklim" (З-Книга)

"Yedi İklim" (З-Книга)

Yazıcı-dostu sürüm

Збогатена книга (З-Книга)

Научно е докажано дека учениците се стекнуваат со потрајно и поефективно учење на турски јазик преку  настава со технолошка поддршка. Во овој контекст, Институтот Јунус Емре разви една софтверска програма наречена Z-книга, поддржана со аудио снимки, видео и визуелни елементи. Z-книга е современа апликација и усовршена алатка за странци кои го изучуваат турскиот јазик што претставува мошне значаен современ наставен материјал за новата генерација. Од 2014 година до денес се користи во наставната програма за A1, A2, Б1, Б2, Ц1 ниво.

 

За продажба: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Пошта: hacer.afsar@yee.org.tr