Knjiga sa video aktivnostima „Yedi İklim“

Knjiga sa video aktivnostima „Yedi İklim“

Yazıcı-dostu sürüm

Knjiga sa video aktivnostima

Direktorat za podučavanje turskom jeziku izradio je  „Knjigu sa video aktivnostima“ za potrebe nastave turskog jezika koja se odvija uz upotrebu zvučnih  i vizuelnih sredstava. Ovo delo koje se sastoji od 24 videa i aktivnosti u vezi sa njima, namenjeno je svima koji uče turski jezik, kao i predavačima. Knjiga je dodatni materijal pripremljen za one koji turski jezik uče na osnovnom nivou.

 

Prodaja : 0 312 309 11 88 / 1059
E-mail    : hacer.afsar@yee.org.tr