セブンクライメートトルコ語セット

URL Kısaltması: 
yedi-iklim-turkce
Kapak Resmi: 

Yedi İklim Türkçe B2 Dərs Kitabı

Yeddi İqlim Türk Dili Dəsti

Türk Dili Təhsil Şöbəsində dərsliklər, iş dəftərləri, müəllim kitabları, dinləmə bukletləri və audio CD-lərdən ibarət olan "Yeddi İqlim Türk Dili Tədris Dəsti" hazırlamışdır. Bu dəstlər "Dillər üçün Avropa Ortaq Çərçivə Mətnindəki" səviyyələri və əsas yaşayış yerlərini nəzərə alaraq hazırlanır.

Hazırda A1, A2, B1, B2, C1 və C2 səviyyələrində olan kitablar Mədəniyyət Mərkəzlərində, əməkdaşlıq etdiyimiz Türkologiya ixtisaslarında və yurd içində Türk dili Tədris Mərkəzlərində istifadə olunur.

Yedi İklim Türkçe B2 Müəllim Kitabı

Yeddi İqlim Türk Dili Dəsti

Türk Dili Təhsil Şöbəsində dərsliklər, iş dəftərləri, müəllim kitabları, dinləmə bukletləri və audio CD-lərdən ibarət olan "Yeddi İqlim Türk Dili Tədris Dəsti" hazırlamışdır. Bu dəstlər "Dillər üçün Avropa Ortaq Çərçivə Mətnindəki" səviyyələri və əsas yaşayış yerlərini nəzərə alaraq hazırlanır.

Hazırda A1, A2, B1, B2, C1 və C2 səviyyələrində olan kitablar Mədəniyyət Mərkəzlərində, əməkdaşlıq etdiyimiz Türkologiya ixtisaslarında və yurd içində Türk dili Tədris Mərkəzlərində istifadə olunur.

Yedi İklim Türkçe B2 İş Dəftəri

Yeddi İqlim Türk Dili Dəsti

Türk Dili Təhsil Şöbəsində dərsliklər, iş dəftərləri, müəllim kitabları, dinləmə bukletləri və audio CD-lərdən ibarət olan "Yeddi İqlim Türk Dili Tədris Dəsti" hazırlamışdır. Bu dəstlər "Dillər üçün Avropa Ortaq Çərçivə Mətnindəki" səviyyələri və əsas yaşayış yerlərini nəzərə alaraq hazırlanır.

Hazırda A1, A2, B1, B2, C1 və C2 səviyyələrində olan kitablar Mədəniyyət Mərkəzlərində, əməkdaşlıq etdiyimiz Türkologiya ixtisaslarında və yurd içində Türk dili Tədris Mərkəzlərində istifadə olunur.

Yedi İklim Türkçe B1 Müəllim Kitabı

Yeddi İqlim Türk Dili Dəsti

Türk Dili Təhsil Şöbəsində dərsliklər, iş dəftərləri, müəllim kitabları, dinləmə bukletləri və audio CD-lərdən ibarət olan "Yeddi İqlim Türk Dili Tədris Dəsti" hazırlamışdır. Bu dəstlər "Dillər üçün Avropa Ortaq Çərçivə Mətnindəki" səviyyələri və əsas yaşayış yerlərini nəzərə alaraq hazırlanır.

Hazırda A1, A2, B1, B2, C1 və C2 səviyyələrində olan kitablar Mədəniyyət Mərkəzlərində, əməkdaşlıq etdiyimiz Türkologiya ixtisaslarında və yurd içində Türk dili Tədris Mərkəzlərində istifadə olunur.

Yedi İklim Türkçe B1 İş Dəftəri

Yeddi İqlim Türk Dili Dəsti

Türk Dili Təhsil Şöbəsində dərsliklər, iş dəftərləri, müəllim kitabları, dinləmə bukletləri və audio CD-lərdən ibarət olan "Yeddi İqlim Türk Dili Tədris Dəsti" hazırlamışdır. Bu dəstlər "Dillər üçün Avropa Ortaq Çərçivə Mətnindəki" səviyyələri və əsas yaşayış yerlərini nəzərə alaraq hazırlanır.

Hazırda A1, A2, B1, B2, C1 və C2 səviyyələrində olan kitablar Mədəniyyət Mərkəzlərində, əməkdaşlıq etdiyimiz Türkologiya ixtisaslarında və yurd içində Türk dili Tədris Mərkəzlərində istifadə olunur.

Yedi İklim Türkçe B1 Dərs Kitabı

Yeddi İqlim Türk Dili Dəsti

Türk Dili Təhsil Şöbəsində dərsliklər, iş dəftərləri, müəllim kitabları, dinləmə bukletləri və audio CD-lərdən ibarət olan "Yeddi İqlim Türk Dili Tədris Dəsti" hazırlamışdır. Bu dəstlər "Dillər üçün Avropa Ortaq Çərçivə Mətnindəki" səviyyələri və əsas yaşayış yerlərini nəzərə alaraq hazırlanır.

Hazırda A1, A2, B1, B2, C1 və C2 səviyyələrində olan kitablar Mədəniyyət Mərkəzlərində, əməkdaşlıq etdiyimiz Türkologiya ixtisaslarında və yurd içində Türk dili Tədris Mərkəzlərində istifadə olunur.

Yedi İklim Türkçe A2 Müəllim Kitabı

Yeddi İqlim Türk Dili Dəsti

Türk Dili Təhsil Şöbəsində dərsliklər, iş dəftərləri, müəllim kitabları, dinləmə bukletləri və audio CD-lərdən ibarət olan "Yeddi İqlim Türk Dili Tədris Dəsti" hazırlamışdır. Bu dəstlər "Dillər üçün Avropa Ortaq Çərçivə Mətnindəki" səviyyələri və əsas yaşayış yerlərini nəzərə alaraq hazırlanır.

Hazırda A1, A2, B1, B2, C1 və C2 səviyyələrində olan kitablar Mədəniyyət Mərkəzlərində, əməkdaşlıq etdiyimiz Türkologiya ixtisaslarında və yurd içində Türk dili Tədris Mərkəzlərində istifadə olunur.

Yedi İklim Türkçe A2 İş Dəftəri

Yeddi İqlim Türk Dili Dəsti

Türk Dili Təhsil Şöbəsində dərsliklər, iş dəftərləri, müəllim kitabları, dinləmə bukletləri və audio CD-lərdən ibarət olan "Yeddi İqlim Türk Dili Tədris Dəsti" hazırlamışdır. Bu dəstlər "Dillər üçün Avropa Ortaq Çərçivə Mətnindəki" səviyyələri və əsas yaşayış yerlərini nəzərə alaraq hazırlanır.

Hazırda A1, A2, B1, B2, C1 və C2 səviyyələrində olan kitablar Mədəniyyət Mərkəzlərində, əməkdaşlıq etdiyimiz Türkologiya ixtisaslarında və yurd içində Türk dili Tədris Mərkəzlərində istifadə olunur.

Yedi İklim Türkçe A2 Dərs Kitabı

Yeddi İqlim Türk Dili Dəsti

Türk Dili Təhsil Şöbəsində dərsliklər, iş dəftərləri, müəllim kitabları, dinləmə bukletləri və audio CD-lərdən ibarət olan "Yeddi İqlim Türk Dili Tədris Dəsti" hazırlamışdır. Bu dəstlər "Dillər üçün Avropa Ortaq Çərçivə Mətnindəki" səviyyələri və əsas yaşayış yerlərini nəzərə alaraq hazırlanır.

Hazırda A1, A2, B1, B2, C1 və C2 səviyyələrində olan kitablar Mədəniyyət Mərkəzlərində, əməkdaşlıq etdiyimiz Türkologiya ixtisaslarında və yurd içində Türk dili Tədris Mərkəzlərində istifadə olunur.

Yedi İklim Türkçe A1 Müəllim Kitabı

Yeddi İqlim Türk Dili Dəsti

Türk Dili Təhsil Şöbəsində dərsliklər, iş dəftərləri, müəllim kitabları, dinləmə bukletləri və audio CD-lərdən ibarət olan "Yeddi İqlim Türk Dili Tədris Dəsti" hazırlamışdır. Bu dəstlər "Dillər üçün Avropa Ortaq Çərçivə Mətnindəki" səviyyələri və əsas yaşayış yerlərini nəzərə alaraq hazırlanır.