「トルコ語を学習します」セット

URL Kısaltması: 
turkce-ogreniyorum
Kapak Resmi: 

Waxaan Bartaa Turkiga 3 Buuga Leyliga

Luuqada Turkiga ayaan bartaa set 

İsuduwaha qeybta Luuqada Turkiga ayaa diyaariayay agab loogu talagalay in lagu hormariyo Luuqada Turkiga oo kooban buugaagta leyliga iyo diiwaanada dhageysiga.

Buugaagtu waxay ka hadlayaan guulaha laga gaadhay heerarka A1 iyo A2. Buuga koowaad iyo labaad jadwalka A1, buuga saddexaad iyo afraadna waxaa loogu talagalay heerarka A2 dalalka laga barto luuqada Turkiga.

Waxaan Bartaa Turkiga 3 Buuga Dersiga

Luuqada Turkiga ayaan bartaa set 

İsuduwaha qeybta Luuqada Turkiga ayaa diyaariayay agab loogu talagalay in lagu hormariyo Luuqada Turkiga oo kooban buugaagta leyliga iyo diiwaanada dhageysiga.

Buugaagtu waxay ka hadlayaan guulaha laga gaadhay heerarka A1 iyo A2. Buuga koowaad iyo labaad jadwalka A1, buuga saddexaad iyo afraadna waxaa loogu talagalay heerarka A2 dalalka laga barto luuqada Turkiga.

Waxaan Bartaa Turkiga 2 Buuga Leyliga

Luuqada Turkiga ayaan bartaa set 

İsuduwaha qeybta Luuqada Turkiga ayaa diyaariayay agab loogu talagalay in lagu hormariyo Luuqada Turkiga oo kooban buugaagta leyliga iyo diiwaanada dhageysiga.

Buugaagtu waxay ka hadlayaan guulaha laga gaadhay heerarka A1 iyo A2. Buuga koowaad iyo labaad jadwalka A1, buuga saddexaad iyo afraadna waxaa loogu talagalay heerarka A2 dalalka laga barto luuqada Turkiga.

Waxaan Bartaa Turkiga 2 Buuga Dersiga

Luuqada Turkiga ayaan bartaa set 

İsuduwaha qeybta Luuqada Turkiga ayaa diyaariayay agab loogu talagalay in lagu hormariyo Luuqada Turkiga oo kooban buugaagta leyliga iyo diiwaanada dhageysiga.

Buugaagtu waxay ka hadlayaan guulaha laga gaadhay heerarka A1 iyo A2. Buuga koowaad iyo labaad jadwalka A1, buuga saddexaad iyo afraadna waxaa loogu talagalay heerarka A2 dalalka laga barto luuqada Turkiga.

Waxaan Bartaa Turkiga 1 Buuga Leyliga

Luuqada Turkiga ayaan bartaa set 

İsuduwaha qeybta Luuqada Turkiga ayaa diyaariayay agab loogu talagalay in lagu hormariyo Luuqada Turkiga oo kooban buugaagta leyliga iyo diiwaanada dhageysiga.

Buugaagtu waxay ka hadlayaan guulaha laga gaadhay heerarka A1 iyo A2. Buuga koowaad iyo labaad jadwalka A1, buuga saddexaad iyo afraadna waxaa loogu talagalay heerarka A2 dalalka laga barto luuqada Turkiga.

Waxaan Bartaa Turkiga 1 Buuga Dersiga

Luuqada Turkiga ayaan bartaa set 

İsuduwaha qeybta Luuqada Turkiga ayaa diyaariayay agab loogu talagalay in lagu hormariyo Luuqada Turkiga oo kooban buugaagta leyliga iyo diiwaanada dhageysiga.

Buugaagtu waxay ka hadlayaan guulaha laga gaadhay heerarka A1 iyo A2. Buuga koowaad iyo labaad jadwalka A1, buuga saddexaad iyo afraadna waxaa loogu talagalay heerarka A2 dalalka laga barto luuqada Turkiga.

Ik ben Turks aan het leren Set 4 Werkboek

Ik ben Turks aan het leren Set

De "Ik ben Turks aan het leren" leer set is opgesteld door de Directie Turkse onderwijs, en bestaat uit een cursusboek, een werkboeken, een boek met luisterteksten en luister opnames.

Ik ben Turks aan het leren Set 4 Studieboek

Ik ben Turks aan het leren Set

De "Ik ben Turks aan het leren" leer set is opgesteld door de Directie Turkse onderwijs, en bestaat uit een cursusboek, een werkboeken, een boek met luisterteksten en luister opnames.

Ik ben Turks aan het leren Set 3 Werkboek

Ik ben Turks aan het leren Set

De "Ik ben Turks aan het leren" leer set is opgesteld door de Directie Turkse onderwijs, en bestaat uit een cursusboek, een werkboeken, een boek met luisterteksten en luister opnames.

Ik ben Turks aan het leren Set 3 Studieboek

Ik ben Turks aan het leren Set

De "Ik ben Turks aan het leren" leer set is opgesteld door de Directie Turkse onderwijs, en bestaat uit een cursusboek, een werkboeken, een boek met luisterteksten en luister opnames.