Pembelajaran Kosa Kata dengan Gambar A1

Pembelajaran Kosa Kata dengan Gambar A1

Yazıcı-dostu sürüm

Kamus Tematik A1 Pembelajaran Kosa Kata dengan Gambar

Kamus tematik "Resimlerle Kelime Öğreniyorum" telah disediakan untuk memenuhi keperluan para pelajar dan guru-guru bahasa Turki. Buku ini mengandungi lebih daripada 600 perkataan beserta gambar-gambar yang berkaitan dengan 24 subjek yang berbeza, dipilih sesuai dengan Rangka Kerja Rujukan Eropah Bahasa (CEFR). Untuk mempercepat proses pembelajaran dan memudahkan pemahaman, perkataan telah dibentangkan dalam sebuah komposisi dan bukannya digambarkan secara individu. Untuk menguatkan hafalan, perkataan-perkataan yang ada di suatu muka surat akan diikuti dengan pelbagai aktiviti.

Indeks yang disediakan di bahagian terakhir kamus ada menyenaraikan nama-nama tema di mana perkataan khusus digunakan dan nombor halaman serta terjemahan kata-kata dalam Bahasa Inggeris, Rusia dan Arab.

Berdasarkan kandungan buku, aplikasi buku-Z juga telah dibangunkan untuk menyediakan audio, foto, video dan pelbagai aktiviti.

 

Untuk Membeli: 0 312 309 11 88 / 1059
E-mel: hacer.afsar@yee.org.tr