Învăț cuvinte prin ilustrații A1

Învăț cuvinte prin ilustrații A1

Yazıcı-dostu sürüm

Dicționarul tematic ’Învăț cuvinte prin ilustrații’

Dicționarul tematic ”Învăț cuvinte prin ilustrații” a fost conceput ținând cont de nevoile celor ce învață sau predau limba turcă. Această carte cuprinde peste 600 de cuvinte în 24 de domenii stabilite conform ”Cadrului European de Referință pentru Limbi”. Pentru a accelera procesul de învățare și pentru a ușura înțelegerea în locul ilustrării cuvintelor pe rând acestea sunt prezentate în cadrul unui text. Învățarea cuvintelor aparținând unor domenii diverse este consolidată prin exercițiile din pagina următoare.

În ultima secțiune a dicționarului, în afară de domeniile cuvintelor prezentate și numerele de pagină, ficare cuvânt ce apare în carte este tradus în limba engleză, rusă și arabă.

Pornind de la conținutul cărții a fost dezvoltat și un Manual-Z ce cuprinde înregistrări audio, ilustrații, înregistrări video și diverse exerciții.

 

Pentru vânzare: 0 312 309 11 88 / 1059
E-mail: hacer.afsar@yee.org.tr