Yedi İklim Türkçe A1 Udžbenik

Yedi İklim Türkçe A1 Udžbenik

Yazıcı-dostu sürüm

Set Yedi İklim Türkçe

Direkcija za nastavu turskog jezika našeg Instituta pripremila je set za učenje turskog jezika pod nazivom Yedi İklim Türkçe koji se sastoji od udžbenika, radne sveske, priručnika za nastavnika, te knjižice i CD-a sa audio lekcijama. Setovi su pripremljeni na osnovu nivoa zajedničkog evropskog jezičnog okvira, koristeći se primjerima iz osnovne životne sredine.

Setovi ovih knjiga za stepene A1, A2, B1, B2, C1 i C2 upotrebljavaju se u nastavi u kulturnim centrima, na odsjecima za turski jezik i književnost sa kojima je ostvarena saradnja, i u centrima za učenje turskog jezika u Turskoj.

 

Za prodaju: 0 312 309 11 88 / 1059
e-mail: hacer.afsar@yee.org.tr