Yedi İklim Türkçe Danışmaq və Yazmaq Kitabı

Yedi İklim Türkçe Danışmaq və Yazmaq Kitabı

Yazıcı-dostu sürüm

Danışmaq və Yazmaq Kitabı

“Danışmaq və Yazmaq Kitabı” , Yeddi İqlim Türkcə A1 Dərs Kitabındakı mövzulara uyğun olaraq hazırlanmışdır. Şəkillərlə danışmaq və yazmaq bacarıqlarını dəstəkləyən kitabda xüsusi ilə təməl səviyyədə olan tələbələrin dil səviyyələrinin inkişaf etdirilməsi əsas məqsəd kimi götürülmüşdür.

Kitabda tematik şəkillərə, şəkillərin arxa səhifələrində isə həmin şəkillərlə bağlı suallara, əşya adlarına və nümunəvi cümlələrə yer verilmişdir.

 

Satış Üçün: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr