Постери за Учење на Зборови

Постери за Учење на Зборови

Yazıcı-dostu sürüm

Постери за Учење на Зборови

Дизајнирани се 25 постери за настава по јазик за предавање на тематски зборови во наставата на турски кое се изучува како странски јазик.

Темите на материјалот кој содржи околу 600 зборови за А1 ниво се подготвени според долу наведениот редослед:

 

1.    Азбука

2.    Куќа

3.    Семејство

4.    Училиште

5.    Нашето тело

6.    Бои

7.    Животни

8.    Сообраќај

9.    Броеви

10.  Овошја и Зеленчук

11.  Храна и Пијалоци

12.  Облека и Аксесоари

13.  Професии

14.  Згради

15.  Место и Насоки

16.  Нашата околина и светот

17.  Време

18.  Часовник

19.  Спорт и Рекреација

20.  Временска Прогноза

21.  Здравје

22.  Работа

23.  Играчки

24.  Земји и Народи

25.  Предупредувања

 

Забелешка: Сите права на постерите му припаѓаат на Институтот Јунус Емре. Истите може да се користат без да се направат било какви промени на нив. Препорачана големина за печатење е 50 * 70 см.

 

За продажба: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Пошта: hacer.afsar@yee.org.tr